Graviditet

Når du bliver gravid, så skal du hurtigst muligt ringe til vores sekretær, så vi kan planlægge dit forløb i lægehuset gennem din graviditet.

Det er vigtigt, at du i denne forbindelse kan oplyse, hvornår du sidst har haft menstruation

Tilbud om forebyggende konsultationer i Vordingborg Lægehus

Vi følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangreomsorg og anbefaler, at du kommer til 3 konsultationer i alt gennem din graviditet og 1 konsultation 8 uger efter fødsel.
Ved de 3 første konsultationer skal du hver gang forinden have lavet en urinprøve hjemmefra eller i Lægehuset.

1. konsultation i graviditetsuge 8-10

Konsultationen er den indledende konsultation, hvor du sammen med vores sygeplejerske vil lave din svangre- og vandrejournal, samt planlægge forløbet inkl. valg af fødested.
Før konsultationen skal du komme til de indledende prøver i vores laboratorium. Her måles blodtryk, tages blodprøver, og der afleveres en urinprøve, som du bedes have klar ved start af konsultationen.

2. konsultation i graviditetsuge 25

Konsultationen foregår hos vores sygeplejerske, som laver en helbredsundersøgelse med blandt andet blodtryksmåling, vægt, urinundersøgelse og vurdering af fosterets hjertelyd og tilvækst. Du bedes medbringe urinprøve i godkendt glas, som kan købes på apoteket, eller lave urinprøven umiddelbart inden konsultationen i Lægehuset.

3. konsultation i graviditetsuge 32

Konsultationen foregår hos vores sygeplejerske, som laver en helbredsundersøgelse med blandt andet blodtryksmåling, vægt, urinundersøgelse og vurdering af fosterets hjertelyd og tilvækst. Du bedes medbringe urinprøve i godkendt glas, som kan købes på apoteket, eller lave urinprøven umiddelbart inden konsultationen i Lægehuset.

4. konsultation 8 uger efter fødsel

Den sidste graviditetsundersøgelse tilbydes 8 uger efter fødsel. Vores sygeplejerske undersøger, om du og din krop har det godt efter overstået graviditet.

Nyttige links

Du kan finde nyttig viden og gode råd vedrørende graviditet samt anbefalede kosttilskud på www.sundhed.dk

55 37 07 40

Sankelmarksvej 10L - 4760 Vordingborg